Hình ảnh đức mẹ Maria rạng ngời

34

Tuy mọi người đều tin yêu và sùng kính Đức Trinh Nữ Maria từ những thế kỷ đầu, và từ ngữ Hy Lạp “Theotokos” (Đấng cưu mang  Thiên Chúa, là Đức Maria) được phổ biến từ rất sớm, nhưng Nestôriô (386-451) đã đưa ra một lạc thuyết,  cho rằng:“Mẹ Maria không phải là mẹ của Thiên Chúa, chỉ là mẹ của một con người mà Con Thiên Chúa đã kết hợp với. Chúa Giêsu là hai con người khác nhau: một nhân loại và một Thiên Chúa”. Dĩ nhiên ai cũng nhận thấy lạc thuyết này gây nguy hiểm cho Thần Học Cứu Độ, vì nếu Chúa Giêsu không thật sự là Thiên Chúa và không hoàn toàn là con người, sẽ thiếu đi phần cốt lõi trong hành động cứu độ tái hợp nhất Thiên Chúa và nhân loại , là điều mà chúng ta tin đã được hoàn thành bởi Chúa Giêsu, nên lạc thuyết này đã bị công đồng Êphêsô (431) lên án. Công đồng này xác định dứt khoát Đức Maria là “Mẹ Thiên Chúa” (GLGHCG 509), và được nhắc lại trong những công đồng sau đó, như Chalcedon (451) và Constantinople (533). (Thời gian này có một lạc thuyết tên là “Adoptionism” cho rằng Chúa Kitô được sinh ra như một người bình thường , sau đó được nhận là con Thiên Chúa (“adopted as God’s son).

Xem thêm: 20 hình ảnh Chúa Jesu đẹp nhất

[button color=”blue” size=”medium” link=”http://khohinhnen.com/image/ducme.zip” icon=”fa-download” target=”true”]Tải hình ảnh đức mẹ Maria về máy tính[/button]

Share.
Bình luận