Hình nền động vật

Các loài chim hiện đại mang các đặc điểm tiêu biểu như: có lông vũ, có mỏ và không răng, đẻ trứng có vỏ cứng. Vài loài chim, đặc biệt là họ quạ và vẹt, nằm trong những loài thông minh nhất của giới động vật; một số được quan sát đang…